Esprimi il tuo giudizio via Social Network

Autore

La Redazione
La Redazione

La redazione della Rete di Clo si occupa di reperire e studiare ogni giorno le notizie più fresche e le normative in tema di fiscalità applicata alle aziende fornendo un valido supporto a tutti coloro che debbano districarsi nel meandro delle normative italiane.

vai alla scheda

Commenti:

  1. Fantine 08/09/2016 04:40:16

    Samolibost patří k nejodpornÄ›jším, nejsmutnÄ›jším a neb›jeezpečnÄnjším vlastnostem. Kdekoliv, ale pÅ™edevším u politiků. V mém kraji ódéesáci údÄ›snÄ› projeli volby. Jeden z hlavních důvodů: jejich neustále samolibÄ› se tvářící ulízaný vÅ¡ude se ukazující a na vÅ¡ecky okolo se vrchnostensky usmívající pÅ™edák - blahobytný padesátiletý obtloustlý frajer s rezavoblonďatou bradkou. A pÅ™edstavte si, že oni to nepochopili, je pořád v jejich čele a teď ho navrhli dokonce na ministra!! Kdo chce kam... PÅ™esmutné je, že by to mÄ›la být nejsolidnÄ›jší strana na pravici.

Lascia un Commento:

Accetto il regolamento, le condizioni di utilizzo inserite a fondo pagina e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della D. LGS 196/2003